Camregion Marketing Solutions

313 AUCTIONS | Sep 25, 2023 07:33:38
Terms & Conditions

លក្ខន្តិកៈរបស់ខេមរីជិន

ស្វាគមន៍មកកាន់លក្ខន្តិកៈរបស់គេហទំពរ័ខេមរីជិន អរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំគិតថាការបង្កើតលក្ខន្តិកៈនេះមានសារៈសំខាន់ ហើយក៏សូមអោយលោកអ្នកចូលរួមអនុវត្ត អោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។

អំពីសេវាកម្ម

  •  យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវបណ្តាញទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចគោលដៅសំខាន់របស់ខេមរីជិនគឺផ្តល់នូវសេវាកម្មមួយដែលមានភាពងាយស្រួលសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវបណ្តាញទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចដើម្បីណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងៗ និងផ្តល់សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយនូវរាល់មុខទំនិញដូចជារថយន្ត អចលនទ្រព្យ និងសេវាកម្មជាច្រើនទៀត។ នៅក្នុងការផ្តល់បណ្តាញទីផ្សារអេឡិចត្រូនិច យើងមិនផ្តោតលើការលក់ឬប្រតិបត្តិការលក់ណាមួយនោះទេ។ យើងដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារ ជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ ហើយយើងខ្ញុំមិនមានការពាក់ពន្ធ័នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទិញ លក់របស់សមាជិកទេ។​

យើងខិតខំកែសម្រួលធ្វើឲ្យទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចនេះមានសុវត្ថិភាពជាទីទុកចិត្ត

  • សមាជិកអាចប្រើប្រាស់គេហទំពរ័ខេមរីជិន តែក្នុងករណីមានទំនុកចិត្ត ប្រើដោយស្មគ្រចិត្ត និងរក្សាពត៌មានសំងាត់នៅក្នុងសហគមន៍ខេមរីជិន។ យើងបានបង្កើតក្រុមដ៏មានទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាខេមរីជិនជាទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សំរាប់កម្ពុជា។ បើទោះបីជាយើងមិនអានដឹងមុននូវរាល់ទិន្នន័យដែលបញ្ចូលទៅក្នុងខេមរីជិនថាមានគុណប្រយោជន៍ឬអត់ ប៉ុន្តែបើវាជាទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលមិនសមរម្យ យើងនិងចាត់ការទៅតាមនិតិវិធី ដោយការលប់ចោលទិន្នន័យទាំងឡាយ ផ្អាកដំណើការគណនេយ្យ ឬក៏ឈានទៅដល់ការអនុវត្តនិតិវិធីច្បាប់។
  • ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នូវមុខទំនិញឬសេវាកម្មជាប់បំរាមដូចជា៖ អំពើខុសច្បាប់ លួច ប្លន់ ឬរបស់សបរដែលមិនមានសុវត្ថភាព មិនគោរពតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល នាំមកនូវហានិភ័យផ្សេងៗ។

  • លោកអ្នកគួរយល់ដឹងថា ខេមរីជិនអាចនិងបង្ហាញពត៌មានឯកជនភាពដូចមានចែងក្នុងវិសាលភាព មានដូចជា ឈ្មោះ ទូរសព្ទ័ ទំនាក់ទំនង ឬប្រវត្តិប្រតិបត្តិការនានា សកម្មភាពនៅលើគេហទំព័រខេមរីជិន ជូនចំពោះស្ថាប័នពាក់ពន្ធ័ក្នុងករណីមានអំពើល្មើសច្បាប់ណាមួយកើតឡើង។

ប្រតិបត្តិការទិញ

  1. ការដេញថ្លៃ និងការទិញ
  • លោកអ្នកគួរដាក់តម្លៃនៅក្នុងការដេញថ្លៃតែក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានចេតនាចង់ទិញ ផលិតផល មុខទំនិញ ឬរបស់បរ តាមតម្លៃដែលបានដាក់បញ្ចូល។ គួរចងចាថា, អ្នកឈ្នះក្នុងការដេញថ្លៃ ត្រូវបង្កើតកិច្ចសន្យាមួយរវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញដើម្បីបិតការលក់។
  • ប្រសិនបើលោកអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការដេញថ្លៃ, យើងខ្ញុំនិងផ្តល់អ៊ីម៉ែល ឬលេខទំនាក់ទំនងទៅអោយអ្នកលក់ដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការទិញលក់អោយបានសម្រេច។ យើងខ្ញុំនិងជូនដំណឹងនូវ ការដេញថ្លៃទទួលបានជោគជ័យ ហើយបន្ទាប់មកលោគអ្នកត្រូវចំណាយប្រាក់ថ្លៃទំនិញ រូមបញ្ចូលថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗតាមការឯកភាពរវាងភាគីទាំងពីរ។

  • ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានចំណាយលើថ្លៃទំនិញ ហើយភាគីអ្នកលក់ស្នើរសុំអន្តរាគមន៏ពីខេមរីជិន, សហការីយើងខ្ញុំអាចនិងចូលរូមសម្របសម្រួល។ ខេមរីជិននឹងសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីឈានទៅរកការសម្រេចចិត្តដោយយោងទៅតាមកាលៈទេសៈជាក់ស្តែង។ ខេមរីជិនអាចផ្តល់ការព្រមាន ផ្អាក ឬបិតសិទ្ធិជាសមាជិករបស់លោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់ការព្រមានអ្វីឡើត។ ពេលដែលលោកអ្នកដាក់បញ្ចូលតម្លៃដេញថ្លៃ, ឈ្នោះនិងចំនួនតម្លៃដែលដាក់បញ្ចូល និងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅលើទំនិញនោះតែម្តង។